Integritetspolicy

Acosense AB (”Acosense”) är åtagen att skydda och respektera din integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter.

Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in information som kan identifiera dig, såsom namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation. Denna insamling sker när du använder våra tjänster eller vår webbplats.

Användning av Information

Vi använder insamlade uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, förbättra användarupplevelsen och uppfylla lagliga skyldigheter.

Lagring och Säkerhet

Dina personuppgifter lagras säkert och i enlighet med gällande lagstiftning. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss för dessa ärenden.

Delning med Tredje Parter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i enlighet med lagar och regler.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan kontrollera användningen av cookies genom din webbläsares inställningar.

Externa Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspraxis på dessa externa webbplatser.

För frågor om vår integritetspolicy, kontakta oss.

Observera: Denna text är en förenklad version och bör anpassas för att fullständigt spegla Acosense specifika verksamhet och efterleva relevanta lagar.