Nyheter

Acosense får order från Elof Hansson på instrument för installation i massabruk i Indonesien

Elof Hansson har lagt order på en Acospector för installation i ett massabruk i Indonesien. Instrumentet kommer att analysera torrhalten i svartlut i en av massabrukets indunstningslinjer.

Läs mer
Carl, 2017-05-17

Stora Enso Skoghall lägger order på 8 st Acospector till ett värde av ca 1,8 MSEK

Som ett led i att utveckla digitaliseringen vid Stora Ensos kartongbruk i Skoghall har Acosense fått en order på 8 st Acospector-instrument för att analysera egenskaper på vätskor i olika processavsnitt vid bruket.

Läs mer
Carl, 2017-05-10

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790–4981 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 klockan 14.00 i Västsvenska Handelskammarens lokaler (konferensrum ”Torget”), Parkgatan 49,411 38 Göteborg. Mellan klockan 13 och 14 sker inskrivning och mingel. En lättare lunch serveras.

Läs mer
Carl, 2017-04-19

Energimyndigheten beviljar Acosense stöd på nästan 3,6 miljoner kronor

Statens energimyndighet har beviljat Acosense AB stöd på 3 574 980 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet -Verifiering, demonstration och marknadsintroduktion av Acosense produkter, under tiden 20170410 – 20190615.

Läs mer
Carl, 2017-04-11

Acosense noterade på Aktietorget

Måndagen den 20 mars noterades Acosense på Aktietorget.  Det var ett stolt och glatt gäng som ringde i klockan vid börsstarten kl 9 på morgonen. Acosense representerades av Peter Löfgren, styrelsemedlem, Per Hellman, vd, samt Luis Reina. 

Läs mer
Per, 2017-03-21