+46 (0)31 763 26 00

Nyemissionen registrerad

2018-06-26T13:03:15
Acosense AB avslutade den 16 maj sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde bolaget 8,6 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket idag, den 26 juni 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 29 juni 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier, vilka beräknas finnas på respektives VP-konto och depå den 5 juli 2018.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Acosense ökat med 429 780 SEK genom emission av 2 148 900 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 289 340 SEK fördelat på 6 446 700 aktier.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: [email protected]

Kort om Acosense

Acosense AB (publ. noterat på Spotlight) grundades 2009. Acosense affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika teknik som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerlig och i realtid samt installeras utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

acosense.com

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-06-26

Skicka kommentar