+46 (0)31 763 26 00

Billerud Korsnäs kompletterar med ytterligare en Acospector till bruket i Frövi

2018-04-12T14:44:49

I slutet av mars färdigställdes installationen av ett instrument för analys av torrhalt i tjocklut vid Billerud Korsnäs Frövi. Acosense har sedan tidigare en installation för analys av torrhalt i mellantjocklut som nu alltså kompletteras med ett instrument även för tjocklut.

Installationen är ett steg i att öka digitaliseringen vid Frövi och att med hjälp av mer information kunna optimera processerna ytterligare.

 

Genom försäljningen etablerar Acosense sig ännu starkare som aktör för analys av lut vid indunstningsprocessen inom massaindustrin, då Acosense instrument nu används för analys av allt från tunn tvättlut till tjock svartlut.

 

”Att kunna mäta halten av både de olösta och de lösta substanserna inom hela spannet från tunnlut till tjocklut, kombinerat med att vi även analyserar t.ex. densitet i grönlut, gör att vi på bred front kan marknadsföra vårt instrument inom större delen av kemikalieåtervinningen vid pappers- och massabruk.”, säger Karl Nilsson, marknads- och försäljningschef, Acosense AB.

 

Ordern är på 295 000 SEK.

 

För ytterligare information

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post:

 

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018.

 

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning. acosense.com.

 

Kort om Billerud Korsnäs

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. 

www.billerudkorsnas.se

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-04-12

Skicka kommentar