+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Nyheter

Acosense söker student som vill ha extrajobb

Acosense söker nu en student som kan arbeta extra hos oss med bland annat provanalys, provtagning, chemopmetri samt kartläggning av processen vid akustisk spektroskopi.

Genom Academic works söker Acosense nu en studnet som kan arbeta extra i samband med kalibrering och driftsättning av instrument.

Sök tjänsten via academic works hemsida:

https://www.academicwork.se/annons/ingenjorsstudent-som-vill-ha-meriterande-extrajobb/14998545

Nytt handelssystem på aktietorget

Byte av handelssystem enligt plan – handeln fungerar som vanligt men kursdata visas för tillfället inte på AktieTorgets hemsida

AktieTorget har idag bytt sitt underliggande handelssystem till plattformen Elastica Exchange. Bytet har hittills gått enligt plan och utan kända störningar för Aktietorgets handelsmedlemmar.

På www.aktietorget.se kan vi för tillfället inte visa någon kursdata för dagens handel. Under ”kurser” visas gårdagens stängningspriser. Uppdaterad kursdata finns hos alla banker, tidningar m fl.

För er som hämtar kursdata från oss till er webbsida uppstår samma problem, samt på er IR-sida hos oss. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt. Övriga delar av hemsidan såsom pressmeddelanden etc. fungerar precis som vanligt.

Bytet till handelssystemet Elasticia Exchange medför större flexibilitet för aktiehandel, möjliggör handel med olika nordiska valutor samt skapar bättre möjligheter till samarbete och anpassning i samband med övergången till de nya MiFID II reglerna.

Acosense får patent beviljat i USA

Acosense har fått sitt patent kring aktiv akustisk spektrometri godkännt i USA.

Patentansökan lämnades in 2001 och patentet kommer gälla fram till och med 13 december 2021. Patentet rör den grundläggande tekniken att använda aktiv akustik för att analysera vätskor.

Acosense välkomnar ny medarbetare

Acosense välkomnar Astrid Lundgren som har anställts för att arbeta med kemometri, modellbyggande och databehandling och som började sin anställning 22/8

Astrid är civilingenjör i kemiteknik med processinriktning och har en doktorsexamen inom signalbehandling och matematiskt modellbygge. Dessutom har hon även studerat och undervisat i reglerteknik. Astrid har en bred erfarenhet av modellbyggande, både utifrån mätdata och fysik och hur detta kan kombineras, samt av att arbeta med kvalitetsfrågor inom modellering. Hon har även erfarenhet av reglering och databehandling och har hittills arbetat inom fordonsbranschen. Astrid ersätter Carl Jansson som lämnat bolaget för ett annat uppdrag.

Acosense lämnar in patentansökan

Bolaget lämnade i juni in en patentansökan som ett led i att skydda sin framtida produkt ”Preventor”.

Acosense AB har lämnat in en patentansökan för att skydda en viktig teknologiaspekt för sin kommande produkt ”Preventor”. Teknologin kommer inte bara att användas för ”Preventor” utan även för Acosense nuvarande instrument ”Acospector”. Detta för att mer noggrant kunna analysera vätskeegenskaper med mindre ljudförändringar. Acosense fortsätter härmed med sin utpekade IP strategi att skydda värdefull teknologi bland annat genom patent.

Examensarbete på Acosense och ABB Synerleap

Acosens och SynerLeap erbjuder ett examensarbete som kretsar kring akustisk modellering vätska-rör-system.

Acosense söker nu en eller flera studenter för ett examensarbete placerat på ABBs Innovation Growth Hub SynerLeap i Västerås. Målet är att utveckla en tillförlitlig model för propagering av ljud i ett system bestående av vätska inuti ett stålrör. Arbetet kommer utföras i sammarbete med Synerleap och ABBs akustik-resurser.

Läs mer i bifogad pdf:
https://www.dropbox.com/s/mld27simqkjdnay/TECH_013REP02_ThesisPipeEvaluation.pdf?dl=0

Acosense söker medarbetare

Acosense söker en civilingenjör med gediget intresse för matematik och kemiska processer samt kunskap om multivariat dataanalys och kvantitativa modeller.

Vi söker nu dig som är kemometriker, teknisk matematiker, teknisk fysiker eller kemitekniker till vår teknikavdelning. Du som söker har erfarenhet av multivariat dataanalys, gärna med fokus på spektroskopi, och har goda kunskaper i Matlab. Erfarenhet av online-tillämpningar, kemiteknik i processindustri, signalbehandling eller akustik är meriterande.

Du kommer att arbeta med:

 • statistisk modellering och databehandling inom en akustisk tillämpning
 • utveckla generella ramverk för hantering av data och modeller i Matlab
 • kontinuerligt förbättra de statistiska modellerna genom en successivt bättre förståelse av mätdatat och de egenskaper som ligger till grund för de inspelade signalerna
 • att säkerställa kvaliteten i insamlade data
 • att bistå säljavdelningen med support gällande modelleringsfrågor
 • att bistå övriga teknikteamet med utveckling av våra instrument

Erfarenhet och personliga egenskaper som behövs:

 • minimum inneha en Master of Science eller civilingenjörsexamen i något av följande fält: kemometri, teknisk fysik, teknisk matematik eller kemiteknik
 • vara nyfiken och intresserad av att kontinuerligt förbättra modeller, processer och din egen kunskap inom området.
 • förmåga och intresse av kundkontakter för att öka förståelsen för kundens process med avsikt att kunna göra ännu bättre modeller och prediktioner.
 • självgående och kunna organisera och planera ditt eget arbete.
 • flexibel, prestigelös och teamorienterad.
 • kunna uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.

Det är mycket meriterande om du har erfarenhet från processindustrin samt från att ha arbetat med signalbehandling eller akustik.

Vad erbjuder vi dig?

Lön och övriga förmåner kommer att ställas i relation till de krav och förväntningar som finns samt korreleras mot den bakgrund och erfarenhet som kandidaten erbjuder. Vi erbjuder dessutom en spännande arbetsmiljö tillsammans med ett engagerat och professionellt team.

Övrigt

Start: Omgående

Vi kommer att ha en löpande intervjuprocess, därför viktigt att ni inkommer med er intresseanmälan så snabbt som möjligt!

Plats: Du arbetar vid huvudkontoret i Göteborg. Ett fåtal resor kan förekomma.

 

För ansökan eller ytterligare information vänligen kontakta:

Johannes Kocher

Technical Manager

Telefon: 031 763 2611

Email: jobs@acosense.com

 

www.acosense.com


Om oss:

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.  Acosense har sitt ursprung från ABB som via Chalmers Entreprenörsskola skapat Acosense för att göra innovationen tillgänglig för industrin. Bolaget startades 2009 och vi är idag 12 personer.

Acosense får order från Elof Hansson på instrument för installation i massabruk i Indonesien

Elof Hansson har lagt order på en Acospector för installation i ett massabruk i Indonesien. Instrumentet kommer att analysera torrhalten i svartlut i en av massabrukets indunstningslinjer.

Installationen kommer att ske under tidigt Q3.

Det är med stor glädje som vi idag fick vår första order från vår distributör Elof Hansson. Vi har gemensamt bearbetat marknaden i Asien och det känns fantastiskt att det nu äntligen ger utdelning både för Elof Hansson och Acosense.

Per Hellman VD för Acosense.

Ordern ger Acosense en mindre omsättningspåverkan.

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett beröringsfritt instrument som analyserar komplexa vätskor i processindustrin.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00