+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Nyheter

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790-4981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 18.00 i Scandic Crowns lokaler, Polhemsplatsen 3 i Göteborg.

Mellan kl 17 och 18 sker inskrivning och mingel. En lättare buffé serveras.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2018 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 17 maj 2018 per e-post till info@acosense.com, per telefon 031 763 26 15 eller genom brev under adress Acosense AB, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Mer information på aktietorgets hemsida: Kallelse till Årsstämma

Billerudkorsnäs frövi installerar ytterliggare ett instrument

Under mars månad färdigställdes installationen av ett andra instrument på BillerudKorsnäs anläggning i Frövi. Instrumentet analyserar torrhalten i tjocklut och hjälper bruket att optimera sin indunstningsprocess.

Tillsammans med den tidigare installationen på frövi, som analyserar torrhalten på mellantjocklut, samt andra isntallationer på t.ex. tvättlut visar Acosense nu att analys av allt från tunn tvättlut till tjock svartlut går att analysera med Acospector-isntrumentet.

Paper Province stöttar Acosense och Bäckhammar

Acosens och Bäckhammars bruk har fått stöttning av Paper Province för ett projekt som syftar till att processoptimera sodapannan.

Genom att med Acosense teknik lyssna efter ”gömda” egenskaper i svartluten skall projektet undersöka om man kan optimera driften av pannan genom att konkinuerligt lysna på svartluten.

I denna applikation kommer altså inte torrhalt, eller annan egenskap, analyseras utan snarar något som enkalst kan beskrivas som ”brinnbarhet”.

Läs mer på Paper Province nyhet här: http://meltwater.pressify.io/publication/5ab22d1d2e7aa600049499fe/56a9bf2feacb660c00b81a54

Acosense på Skogsindustridagarna i Sundsvall

Acosense ställer ut på Skogsindustridagarna i Sundsvall 22-23 mars.

Skogsindustridagarna, som anordnas av Kiwa/Inspecta, är ett kombinerad utbildningstillfälle och mässa som lockar folk ifrån hela skogsindustrin.

Mer information om själva mässan kan man få här:
https://www.inspecta.com/sv/Vara-tjanster/Utbildning/Kurser-Seminarier/Kurser/Svenska/skogsindustridagarna/

Acosense anställer ny CFO

För att förstärka organisationen ytterligare har Acosense rekryterat Charlotta Ekman till tjänsten som CFO. Charlotta har stor erfarenhet från ledande positioner i tillväxtbolag med teknikfokus och kommer närmast från Minesto AB (publ.). Charlotta var där CFO och senare även COO. Hon var också ansvarig för affärsområdet ”publik finansiering” som under hennes tid beviljades flera hundra miljoner kronor i bidrag.

Charlotta börjar sin anställning den 2 februari 2018. Martin Johnsson, Acosenses nuvarande CFO, kommer att finnas kvar under en övergångsperiod.

Acosense presenterar på ITF Automationsdagar

Vid ITF Automationsdagar i Upplands Väsby 31 jan – 1 feb är Karl Nilsson från Acosense inbjuden att pressentera Acosense teknik. Acosense kommer även delta som utställare på konferensen.

ITF Automationsdagar genomförs i år som en tvådagarskonferensen på Scandic InfraCity i Upplands Väsby där Acosense deltar både som utställare och inbjuden talare. På eftermiddagen den 31 januari håller Karl Nilsson från Acosense en presentation med ämnet ”Analys av komplexa vätskor i industrin med hjälp av ljud”.

Länk till ITF Automationsdagar: ITF Automationsdagar

Länk till programmet: ITF Automationsdagar – Program

Acosense söker student som vill ha extrajobb

Acosense söker nu en student som kan arbeta extra hos oss med bland annat provanalys, provtagning, chemopmetri samt kartläggning av processen vid akustisk spektroskopi.

Genom Academic works söker Acosense nu en studnet som kan arbeta extra i samband med kalibrering och driftsättning av instrument.

Sök tjänsten via academic works hemsida:

https://www.academicwork.se/annons/ingenjorsstudent-som-vill-ha-meriterande-extrajobb/14998545

Nytt handelssystem på aktietorget

Byte av handelssystem enligt plan – handeln fungerar som vanligt men kursdata visas för tillfället inte på AktieTorgets hemsida

AktieTorget har idag bytt sitt underliggande handelssystem till plattformen Elastica Exchange. Bytet har hittills gått enligt plan och utan kända störningar för Aktietorgets handelsmedlemmar.

På www.aktietorget.se kan vi för tillfället inte visa någon kursdata för dagens handel. Under ”kurser” visas gårdagens stängningspriser. Uppdaterad kursdata finns hos alla banker, tidningar m fl.

För er som hämtar kursdata från oss till er webbsida uppstår samma problem, samt på er IR-sida hos oss. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt. Övriga delar av hemsidan såsom pressmeddelanden etc. fungerar precis som vanligt.

Bytet till handelssystemet Elasticia Exchange medför större flexibilitet för aktiehandel, möjliggör handel med olika nordiska valutor samt skapar bättre möjligheter till samarbete och anpassning i samband med övergången till de nya MiFID II reglerna.

Acosense får patent beviljat i USA

Acosense har fått sitt patent kring aktiv akustisk spektrometri godkännt i USA.

Patentansökan lämnades in 2001 och patentet kommer gälla fram till och med 13 december 2021. Patentet rör den grundläggande tekniken att använda aktiv akustik för att analysera vätskor.

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett beröringsfritt instrument som analyserar komplexa vätskor i processindustrin.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00