+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Investor Relations

Acosense AB i korthet

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskor i rör och tankar med hjälp av ljudvågor. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för våra kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning. Vi är 10 medarbetare och vårt huvudkontor är i Göteborg där vi även har vårt produktions- och utvecklingslaboratorium.

Acosense på Spotlight market

Acosense aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (20/03 2017) under kortnamnet ACOS och handlas via banker och fondkommissionärer.

Videopresentationer

Aktiedagen Göteborg den 8 maj 2018

Aktietorget den 13 februari 2017

Presentation aktiedagen Lund

Acospector, Acoustic chemometer

Pressreleaser

Bolagsstyrning

Styrelse och ledning

För information om styrelse och ledning, se Om Acosense.

Finansiella rapporter

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett beröringsfritt instrument som analyserar komplexa vätskor i processindustrin.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00