+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

VD:s uppdrag avslutas

Styrelsen och VD i Acosense har kommit överens om att Per Hellman avslutar sitt uppdrag som VD för Acosense. Styrelsen kommer att inleda arbetet med att rekrytera en efterträdare. Under tiden fram till dess att en efterträdare finns på plats kommer styrelsens...

Nytt installationskoncept

Under september månad installerade Acosense sina två första instrument i Asien, närmare bestämt i Shandong-provinsen i Kina. Det ena instrumentet analyserar den totala torrhalten i svartlut medan det andra analyserar slamhalten i avvattningsslam. Det aktuella bruket...

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790-4981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 18.00 i Scandic Crowns lokaler, Polhemsplatsen 3 i Göteborg. Mellan kl 17 och 18 sker inskrivning och mingel. En lättare buffé serveras. Aktieägare som önskar...

Paper Province stöttar Acosense och Bäckhammar

Acosens och Bäckhammars bruk har fått stöttning av Paper Province för ett projekt som syftar till att processoptimera sodapannan. Genom att med Acosense teknik lyssna efter ”gömda” egenskaper i svartluten skall projektet undersöka om man kan optimera...